Cookie Beleid

INFORMATIE OVER COOKIES

Overeenkomstig Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel

(LSSI), in verband met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad, van 27 april 2016, Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) en Organieke wet 3/2018, van 5 december, inzake gegevensbescherming en garantie van digitale rechten (LOPDGDD), is het verplicht om de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker te verkrijgen van alle websites die gebruikmaken van verwijderbare cookies, voordat de gebruiker deze doorbladert.

WAT ZIJN COOKIES?

Cookies en andere soortgelijke technologieën, zoals lokaal gedeelde objecten, flashcookies of pixels, zijn hulpmiddelen die door webservers worden gebruikt om informatie over hun bezoekers op te slaan en op te halen, en om goede werking van de site.

Door het gebruik van deze middelen kan de webserver bepaalde gegevens van de gebruiker onthouden, zoals zijn voorkeuren voor het bekijken van de pagina’s van die server, zijn naam en wachtwoord, de producten die hem het meest interesseren, enz.

COOKIES DIE ONDER DE VERORDENING VALLEN EN VRIJGESTELDE COOKIES

Volgens de EU-richtlijn zijn de cookies waarvoor de geïnformeerde toestemming van de gebruiker vereist is, analytische cookies en advertentie- en affiliatiecookies, met uitzondering van technische cookies en cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van de website of voor de levering van diensten waarom de gebruiker uitdrukkelijk heeft verzocht.

SOORTEN COOKIES

VOLGENS HUN DOEL

Technische en functionele cookies: dit zijn cookies die de gebruiker in staat stellen door een website, platform of applicatie te surfen en gebruik te maken van de verschillende opties of diensten die daarop bestaan.
Analytische cookies: dit zijn cookies die de verantwoordelijke partij in staat stellen het gedrag van de gebruikers van de websites waaraan zij gekoppeld zijn, te volgen en te analyseren. De informatie die via dit soort cookies wordt verzameld, wordt gebruikt om de activiteit van de websites, de applicatie of het platform te meten en voor het opstellen van surfprofielen van de gebruikers van deze sites, applicaties en platforms, teneinde verbeteringen aan te brengen op basis van de analyse van de gebruiksgegevens van de gebruikers van de dienst.

Advertentiecookies: zijn cookies die het mogelijk maken om op een zo doeltreffend mogelijke manier de advertentieruimtes te beheren die de uitgever in voorkomend geval heeft opgenomen op een website, applicatie of platform van waaruit de gevraagde dienst wordt geleverd, op basis van criteria zoals de bewerkte inhoud of de frequentie waarmee de advertenties worden getoond.

Behavioural advertising cookies: deze verzamelen informatie over de voorkeuren en persoonlijke keuzes van de gebruiker (retargeting) om op een zo doeltreffend mogelijke manier de advertentieruimtes te beheren die de uitgever in voorkomend geval heeft opgenomen op een website, applicatie of platform van waaruit hij de gevraagde dienst levert.

Sociale cookies: deze worden door socialemediaplatforms op diensten geplaatst om u in staat te stellen inhoud met uw vrienden en netwerken te delen. Sociale-mediaplatforms hebben de mogelijkheid om uw online activiteiten buiten de Diensten om te volgen. Dit kan van invloed zijn op de inhoud en berichten die u ziet op andere diensten die u bezoekt. Affiliate cookies: maken het mogelijk bezoeken van andere websites te volgen, waarmee de website een affiliatieovereenkomst aangaat (affiliate bedrijven).

Beveiligingscookies: deze slaan gecodeerde informatie op om te voorkomen dat de daarin opgeslagen gegevens kwetsbaar zijn voor kwaadwillige aanvallen door derden.

VOLGENS EIGENDOM

First-party cookies: dit zijn cookies die naar de eindapparatuur van de gebruiker worden gestuurd vanaf een computer of domein die door de uitgever zelf wordt beheerd en van waaruit de door de gebruiker gevraagde dienst wordt geleverd.
Third-party cookies: cookies die naar de eindapparatuur van de gebruiker worden gestuurd vanaf een computer of domein dat niet wordt beheerd door de uitgever, maar door een andere entiteit die de via de cookies verkregen gegevens verwerkt.

VOLGENS DE INSTANDHOUDINGSPERIODE

Sessiecookies: dit zijn een soort cookies die zijn ontworpen om gegevens te verzamelen en op te slaan terwijl de gebruiker toegang heeft tot een website.
Persistente cookies: dit is een soort cookie waarbij de gegevens in de terminal opgeslagen blijven en kunnen worden geraadpleegd en verwerkt gedurende een door de voor de cookie verantwoordelijke partij vastgestelde periode, die kan variëren van enkele minuten tot meerdere jaren.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

CAMPING CONIL S.L. is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene en informeert u dat deze gegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (GDPR), en daarom wordt de volgende verwerkingsinformatie aan u verstrekt:

Doeleinden van de verwerking: zoals gespecificeerd in het gedeelte over de op deze website gebruikte cookies.

Legitimatie van de verwerking: met toestemming van de betrokkene (art. 6, lid 1, GDPR).

Criteria voor het bewaren van gegevens: zoals gespecificeerd in de rubriek over op de website gebruikte cookies.

Verstrekking van gegevens: gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt, behalve in cookies die eigendom zijn van derden of op grond van een wettelijke verplichting.

Rechten van de betrokkene:

– Recht om toestemming op elk moment in te trekken.
– Recht op toegang tot, rectificatie, overdraagbaarheid en verwijdering van hun gegevens en recht om de verwerking ervan te beperken of zich ertegen te verzetten.
– Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (www.aepd.es) indien hij/zij van mening is dat de verwerking niet in overeenstemming is met de vigerende regelgeving.

Contactgegevens om uw rechten uit te oefenen:

CAMPING CONIL S.L.. Crtra. Puerto Pesquero Km 2, – 11140 Conil de la Frontera (Cádiz). E-mail: legal@oahiresorts.com

COOKIES DIE OP DEZE WEBSITE WORDEN GEBRUIKT

[render_cookies_list]