Look & feel ECO

Ohai Nazaré omvat een reeks milieu- en duurzaamheidsmaatregelen om het effect van de nieuwe faciliteit op het grondgebied te verbeteren.

Voor een betere wereld

Gebruik van alternatieve energiebronnen

Een van onze verbintenissen tegenover onszelf en onze klanten is het gebruik van alternatieve energieën om het elektriciteitsverbruik te verminderen. Daarom hebben wij de volgende maatregelen genomen:

  • De verlichting van de gemeenschappelijke ruimten wordt verzorgd door lage zwaailampen in de voetgangerszones en door hoge palen in de zones voor het autoverkeer, die beide waar mogelijk worden gevoed door hun eigen zonnebatterijen.
  • Op de daken van de gebouwen zijn krachtige thermische zonnepanelen geïnstalleerd voor de productie van sanitair warm water, evenals fotovoltaïsche panelen om het elektriciteitsverbruik tot een minimum te beperken.
Verantwoorde consumptie

Plasticvermindering

Wij zijn ons bewust van de schade die wordt veroorzaakt door het massale verbruik van kunststoffen tegenwoordig. Daarom zetten wij ons bij Ohai Nazaré in voor maatregelen om het verbruik van kunststoffen te verminderen:

  • Toiletartikelen worden vervangen door dispensers om plastic afval te verminderen.
  • Wij hebben er onlangs voor gekozen gezuiverd plaatselijk water (vers, natuurlijk of bruisend) ter beschikking te stellen van de klanten in ons restaurant. Op die manier hebben we de verspilling van flessen verminderd.
  • En natuurlijk wordt het in het park geproduceerde afval gescheiden.
Voor de kleintjes

Milieu-educatie

Kinderen zijn de toekomst, dus moeten we hen van jongs af aan leren hoe belangrijk het is zorg te dragen voor de planeet waarop zij leven. Bij Ohai Nazaré hebben we het belang hiervan ingezien:

  • In onze amusementsactiviteiten kiezen wij voor milieuvriendelijke activiteiten. Recyclingworkshops en -activiteiten waarbij je leert hergebruiken zijn aan de orde van de dag.
  • Wij proberen het gebruik van papier te beperken en het gebruik van gerecycleerd papier aan te moedigen.
Natuurlijk milieu

Zorg voor de natuur

Ohai Nazaré ligt in een natuurlijke, unieke en onvervangbare omgeving waar wij allen samen voor moeten zorgen. Leer de oplossingen kennen om voor ons milieu te zorgen:

  • De locatie van de Bungalows en Glampings is zo ontworpen dat het milieu zo min mogelijk wordt belast, en dat de meer dan 1000 pijnbomen die op de 8 hectare van het complex staan, behouden blijven.
  • De bungalows hebben geen fundering, wat betekent dat wanneer ze worden verwijderd, ze geen sporen achterlaten op de grond. Wij hebben gekozen voor bungalows waarvan de materialen milieuvriendelijk zijn (geen lijm of schadelijke verven) en die kunnen worden gerecycleerd wanneer de accommodatie het einde van zijn levensduur heeft bereikt.
  • Zwembaden gemaakt van gerecycleerde containers, evenals elementen van het zwembad zelf die gemaakt zijn van gerecycleerde kunststoffen.
Milieudoelstellingen

Sociale acties

Elk jaar voeren wij in Ohai Nazaré een sociale actie uit om bij te dragen tot de zorg voor het milieu en om kinderen milieuverantwoordelijkheid bij te brengen. Dit jaar is ons doel herbebossing met inheemse planten. Wilt u met ons meedoen?

Zorg voor het milieu

Renaturalisatieactie in samenwerking met Quercus

Op 26 november 2022 hielden we een initiatief met Quercus met als doel het bewustzijn te vergroten over het belang van inheemse planten in ons ecosysteem en het herstellen van het oorspronkelijke ecosysteem van het duinbos, waar Ohai Nazaré zich bevindt. Bij deze activiteit kregen de verschillende gezinnen de kans om meer te leren over ons ecosysteem en een bed te beplanten met 16 soorten en meer dan 100 autochtone planten. Deze vorm van hernatuurlijking van de ruimte is tegenwoordig essentieel om de gebieden ecosysteemdiensten terug te geven die steeds dringender worden, zoals: habitat voor bestuivende insecten, biogenetische reserve, erosiebestrijding, bodemvorming, verzachting van het microklimaat en waterbehoud.

Acties

Schoonmaken van Salgado Beach met steun van Ocean Initiatives

Op 23 november 2019 organiseerde Ohai Nazaré een solidariteitsevenement om het Salgado strand schoon te maken. Dit initiatief werd gesteund door Ocean Initiatives, een internationale organisatie voor de bescherming van de zee, Surfrider Foundation Europe. Samen met de gezinnen die in ons resort verblijven hebben we onze krachten gebundeld om Salgado Beach nog schoner en mooier te maken.